Pupujian Basa Sunda

PUPUJIAN  KANGJENG NABI

Saturday, March 28, 2009  Bandung

.

Gusti urang sadayana
Kangjeng Nabi anu mulya
Muhammad jenenganana
Arab Qurés nya bangsana

Ibuna Siti Aminah
ramana Sayid Abdullah
dibabarkeuna di Mekah
wengi Senén dinten Gajah

Rabi’ul Awal sasihna
tanggal kaduabelasna
April bulan Maséhina
tanggal kaduapuluhnaAri bilangan tauna
lima ratus cariosna
tujuh puluh panambihna
sareng sahiji punjulnaSiti Aminah misaur
waktos babarna kacatur
ningal cahya mani ngempur
di bumina hurung mancurBabar taya kokotoran
orok lir kénging nyepitan
soca lir kénging nyipatan
sarta harum seuseungitanKeur opat taun yuswana
diberesihan manahna
Nabi dibeulah dadana
Malaikat nu meulahnaJibril kadua réncangna
Mikail jenenganana
ngeusikeun kana manahna
élmu hikmat sapinuhna

Tuluy dada Kangjeng Nabi
gancang dirapetkeun deui
sarta teu ngaraos nyeri
dilap ku hotaman nabi

Nuju tanggal tujuh likur
bulan Rajab nu kacatur
nurut kaol anu mashur
Kangjeng Nabi téh disaur

Dipapag ku Malaikat
nyandak burok nu kasebat
leumpangna téh cara kilat
tungganganeun Nabi angkat

Ti Mekah ka Bétal Makdis
teu nganggo lami antawis
ku jalma henteu katawis
kersana Gusti nu wacis

Ti Bétal Makdis terasna
naék na tangga kancana
mi’raj téa kasebatna
ka langit Nabi sumpingna

Tujuh langit sadayana
jeung Arasy nu pangluhurna
disumpingan sadayana
katut surga narakana

Kangjeng Nabi ditimbalan
ku Gusti nu sifat Rahman
anjeuna kudu netepan
salat muji ka Pangéran

Kabéh jalma anu iman
sami pada kawajiban
salat nu lima giliran
henteu meunang dikurangan

Salat éta minangkana
dina agama tihangna
jalma nu luput salatna
nyata rubuh agamana

.

loading (5).

ÉLING-ÉLING DULUR KABÉH

Éling-éling dulur kabéh
ibadah ulah campoléh
beurang peting ulah weléh
bisina kaburu paéh

Sabab urang bakal mati
nyawa dipundut ku Gusti
najan raja nyakrawati
teu bisa nyingkiran pati

Karasana keur sakarat
nyerina kaliwat-liwat
kana ibadah diliwat
tara ngalakukeun solat

Kaduhung liwat kalangkung
tara nyembah ka Yang Agung
sakarat nyeri kalangkung
jasadna teu beunang embung

.

loading (4).

ANAK ADAM

Anak Adam anjeun di dunya ngumbara
umur anjeun di dunya téh moal lila

Anak Adam umur anjeun téh ngurangan
saban poé saban peuting dicontangan

Anak Adam paéh téh nyorangan
Cul anak salaki jeung babandaan

Anak Adam paéh euweuh nu dibawa
Ngan asiwung jeung boéh anu dibawa

Anak Adam pasaran téh lolongséran
Saban poé saban peuting gegeroan

Anak adam anjeun kaluar ti imah
Digotong dina pasaran tugenah

Aduh bapa aduh ibu abdi keueung
Rup ku padung rap ku lemah abdi sieun

Anak adam di kubur téh poék pisan
Nu nyaangan di kubur téh maca Qur’an

[tina buku Sabasa 1A (Revisi) kaca 77 – 80]

.

tiasa di tingal dei nu sanesna…

PUPUJIAN HIRUP DI DUNYA UKUR NGUMBARA

.

Logo vespa efullama 11_13

8 Komentar

8 thoughts on “Pupujian Basa Sunda

 1. Ping-balik: Pupujian “Hirup di dunya ukur ngumbara” « efull@ma

 2. asep amin

  asa emut nuju keur alit nuju ngaos

 3. Ping-balik: Keseimbangan Alam | ESDE SATU

 4. walah mantep kang, jadi emut waktu katukang, haturnuhun kang

 5. Rahmat

  hatur nuhun tina sagala elmuna pamugi janten manfaat tur barokah

 6. sunaqdi ad assajatamy

  Alhamdulillah… Hmmm asa nalangsa kumargi ampir tara nguping anu pupujian sepertos ka punkur..??

 7. Ping-balik: Daftar Isi | eBOOK Efullama

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 36 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: