Pupujian

Pupujian “Hirup di dunya ukur ngumbara”

Bismillahirrahmaanirrahiim

Astagfirulloh Robbal baroya

Astagfirulloh minal khotoya
Robbi zidni ‘ilmannafi’a
Wawakifni ‘amalan soliha
Hirup di dunya ukur ngumbara
Harta jeung anak pitnah nu aya
Kuatkeun iman tingkatkeun takwa
Pasti salamet di akhir masa   2x
.               Lobakeun pisan mieling mati
.              Sabab ieu teh datangna pasti
.              Nyawa dipundut Robbul izzati
.              Mangkade hirup sing ati-ati   2x
Datangna ajal diri sumerah
Nyawa jeung jasad tuluy papisah
Anak kulawarga karumpul kabeh
Tuluy dibungkus badan ku boeh   2x
.              Nu nganteur jenajah tilu perkara
.              Amal jeung harta anak kulawarga
.              Harta jeung anak baralik deui
.              Amal mimilu nu jadi saksi  2x
Umur manusa bakal ditanya
Kawit lahirna dugi ka maotna
Waktu ngorana waktu sehatna
Sadaya pisan di pariksana   2x
.              Taya hartina hirup di dunya
.              Salami hirup midamel dosa
.              Poho ka diri pasti cilaka
.              Nandangan siksa seuneu naraka   2x
                                    (dicatet ku Kamaludin Ks)
Iklan
Categories: Pupujian, Pupujian Anak Adam, Pupujian Basa Sunda, Pupujian Hirup di dunya ukur ngumbara, Pupujian Kanjeung Nabi, Pupujian Nabi Urang Sadayana, Sastra | 6 Komentar